หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น TRANE No.1ตั้งอยู่ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น TRANE No.1ตั้งอยู่ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

..เพิ่มเติม..