หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลการจัดจ้างทำลายสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการในโรงงานยาสูบ คลองเตย พร้อมค่าบริการขนส่ง

ประกาศผลการจัดจ้างทำลายสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการในโรงงานยาสูบ คลองเตย พร้อมค่าบริการขนส่ง

..เพิ่มเติม..