หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง จำนวน 12,000 ใบ

ประกาศผู้ชนะ ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง จำนวน 12,000 ใบ

..เพิ่มเติม..