หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผยแพร่แผนการจัดจ้างทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และพนักงานยาสูบที่ปฏิบัติงานนาน 25 ปี และ 15 ปี

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดจ้างทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และพนักงานยาสูบที่ปฏิบัติงานนาน 25 ปี และ 15 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

..เพิ่มเติม..