หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 5 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 5 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..