หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ G.D. จำนวน 34 รายการ ทีี่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ G.D. จำนวน 34 รายการ ทีี่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..