หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 จำนวน 6 รายการ

..เพิ่มเติม..