หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบฯ2561 (จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว สูงประมาณ 2 เมตร ฯ ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบฯ2561 (จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว สูงประมาณ 2 เมตร ฯ ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น)

..เพิ่มเติม..