หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่เครื่องSASIB จำนวน 8 รายการ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 5

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่เครื่องSASIB จำนวน 8 รายการ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 5

..เพิ่มเติม..