หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลการจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสุตรการตรวจติดตามภายใน สำนักงานยาสูบเชียงใหม่และสำนักงานยาสูบเชียงราย

ประกาศผลการจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสุตรการตรวจติดตามภายใน สำนักงานยาสูบเชียงใหม่และสำนักงานยาสูบเชียงราย

..เพิ่มเติม..