หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุบุหรี่ลงราง TF-3P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุบุหรี่ลงราง TF-3P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..