หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง - ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไอน้ำ SCHNEIDER จำนวน 2 รายการ ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่

ราคากลาง – ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไอน้ำ SCHNEIDER จำนวน 2 รายการ ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่

..เพิ่มเติม..