หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) สีแดง จำนวน 100...

ซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) สีแดง จำนวน 100 ม้วน, สีเขียว จำนวน 100 ม้วน และสีฟ้า จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..