หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นซอง ขนาด 97มม.x500 ม.

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นซอง ขนาด 97มม.x500 ม.

จัดซื้อลิ้นซอง ขนาด 97มม.x500 ม. จำนวน 144 ม้วน เป็นเงิน 92,448.00 บาท
ดาวน์โหลด30102017082818

..เพิ่มเติม..