หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 56

วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 56

หมวดหมู่ :

     นายนพดล หาญธนสาร รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านบริหาร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสวันถาปนา ปีที่ 56 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

กองสื่อสารองค์กร

News & photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..