หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 กรัม ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8นิ้ว ยาว43นิ้ว

จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 กรัม ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8นิ้ว ยาว43นิ้ว

จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 กรัม ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8นิ้ว ยาว43นิ้ว จำนวน 153,000 แผ่น รวม 1,036,284.30 บาท
ดาวน์โหลดhttp://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2017/10/17102017160130.pdf
 

..เพิ่มเติม..