หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พนักงานยาสูบน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

พนักงานยาสูบน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

หมวดหมู่ :

พนักงานยาสูบน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นปอเทืองเหลืองอร่ามใจกลางกรุง
เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญสำหรับปวงชนชาวไทย จึงขอเชิญชวนพนักงานยาสูบและปวงชนชาวไทยร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ทุ่งปอเทือง ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่โรงงานยาสูบ คลองเตย
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

..เพิ่มเติม..