หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี

สถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี

หมวดหมู่ :

นางประภาพรรณ ประพันธ์พจน์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ  15 ปี เมื่อวันอังคารที่ 3  ตุลาคม 2560

..เพิ่มเติม..