หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินบริเวณ โรงงายผลิตยาสูบ 3,4,5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินบริเวณ โรงงายผลิตยาสูบ 3,4,5

..เพิ่มเติม..