หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดสูทสากลสำหรับพนักงานระดับผู้บริหารโรงงานยาสูบ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 54 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตัดชุดสูทสากลสำหรับพนักงานระดับผู้บริหารโรงงานยาสูบ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 54 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..