หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาโกดังรับซื้อ เก็บใบยาแห้ง (หมายเลข 1) จากกระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมผนัง ที่สถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาโกดังรับซื้อ เก็บใบยาแห้ง (หมายเลข 1) จากกระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมผนัง ที่สถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..