TTM FUN RUN ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ :

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง TTM FUN RUN ครั้งที่ 2 วิ่งลุยสวน สูดโอโซน บริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการส่งเสริมสุขภาพกายด้วยการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีพนักงานยาสูบจากทุกหน่วยงานให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภททีม และประเภทเดี่ยวรวมจำนวน 571 คน นอกจากกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งระยะทางรวม 4 กิโลเมตร รอบโรงงานยาสูบแล้ว ผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังได้ร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ถ่ายรูปเซลฟี่บริเวณสวนป่าเบญจกิติ ฐานที่ 2 วิ่งซิกแซกตามทางกรวย และฐานที่ 3 หยิบขยะปะทะถัง พนักงานยาสูบของเรารักในการออกกำลังกาย การทำกิจกรรมด้านกีฬา และเป็นนักกีฬาในหลายประเภท มีชมรมกีฬาที่หลากหลายภายในโรงงานยาสูบ นโยบายส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับพนักงาน เป็นสิ่งที่คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานยาสูบทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมกันจนทำให้กิจกรรมTTM FUN RUN 2 ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อๆไป

..เพิ่มเติม..