หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ จ่ายเงินรางวัลจับกุม-ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2560

โรงงานยาสูบ จ่ายเงินรางวัลจับกุม-ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง แถลงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านปราบปรามเป็นอย่างดี   มีการจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 -2560 มีผู้กระทำความผิดและจับกุมบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมายโดยหน่วยงานกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร จำนวน 85,130 ราย จำนวน 9,520,767 ซอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 817,117,075 บาท
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า การมอบเงินรางวัลตามโครงการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปราม จับกุมบุหรี่ผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและรายได้ของภาครัฐ ซึ่งบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมายทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานภาครัฐที่สามารถจับกุมและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายได้บุหรี่ของกลางเป็นจำนวนมาก 3 หน่วยงาน ได้แก่
(1) ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 
(2) ส่วนปฏิบัติการพิเศษภัยแทรกซ้อน สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี
(3) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา
โรงงานยาสูบ จึงได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงงานยาสูบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

..เพิ่มเติม..