GREEN SOCIETY DAY

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน GREEN SOCIETY DAY โดยในงานจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และสรุปผลการดำเนินงานโครงการองค์กรสีเขียวในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในงานประกอบด้วย บูธกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อม บูธกลุ่มงานด้านความปลอดภัย บูธกลุ่มด้านพลังงาน บูธโครงการทำดีเพื่อพ่อของฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 มีกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์นโยบาย Green Organization ให้กับผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแ

พทย์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

..เพิ่มเติม..