หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบจัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โรงงานยาสูบจัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์  ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับ พนักงานและผู้บริหารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ  4 ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ หน้าฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ  4  โรงงานยาสูบ คลองเตย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

..เพิ่มเติม..