หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ปรับปรุงร่าง -กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องรวมระบบวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ (Laparoscope) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงร่าง -กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องรวมระบบวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ (Laparoscope) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ปรับปรุงร่างประกาศDraft #2 02-57-60

..เพิ่มเติม..