หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 50 ปี

วันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 50 ปี

หมวดหมู่ :

        นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนพนักงานโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีกับการประปานครหลวง ในวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ 50 ปี ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..