หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ปรับปรุงร่าง - ซื้อรถยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 12 ล้อ ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร และถังบรรจุน้ำยาโฟมไม่น้อยกว่า 500...

ปรับปรุงร่าง – ซื้อรถยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 12 ล้อ ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร และถังบรรจุน้ำยาโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร กระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน (ฝจพ.e.02/53/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..