หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR - งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาโกดังรับซื้อ เก็บใบยาแห้ง (หมายเลข 1) จากกระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมผนัง ที่สถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ร่าง TOR – งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาโกดังรับซื้อ เก็บใบยาแห้ง (หมายเลข 1) จากกระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมผนัง ที่สถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

หมวดหมู่ :

ดาวน์โหลดเอกสารร่าง TOR
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะตั้งแต่ วันที่ 10- 15 สิงหาคม 2560

..เพิ่มเติม..