หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อกระดาษพันก้นกรองสีเหลือง ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม....

(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อกระดาษพันก้นกรองสีเหลือง ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 210 ม้วน (ฝจพ.e.03/25/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..