หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงอาคารประกอบฝ่ายวิจัยและพัฒนา ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก พร้อมระบบสาธารณุปโภค โดยวิธีตกลง

ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงอาคารประกอบฝ่ายวิจัยและพัฒนา ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก พร้อมระบบสาธารณุปโภค โดยวิธีตกลง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..