หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน...

ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 7,020 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.e.03/23/60]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..