หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง-ซื้อรถยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 12 ล้อ ถังบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร และถังบรรจุน้ำยาโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร กระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า...

ร่าง-ซื้อรถยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 12 ล้อ ถังบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร และถังบรรจุน้ำยาโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร กระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน (ฝจพ.e.02/53/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..