หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธา ปฏิบัติงาน ณ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธา ปฏิบัติงาน ณ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..