หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ แสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร และ พันเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...

ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ แสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร และ พันเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ

หมวดหมู่ :

พลโทสุรไกร จัตุมาศ  ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ  แสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบุตร และ พันเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม  2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการโรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..