หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศผลการสอบคัดเลือกคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1-2-3 สังกัดส่วนงานต่างๆ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1-2-3 สังกัดส่วนงานต่างๆ

หมวดหมู่ :
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1-2-3 สังกัดส่วนงานต่างๆ  คลิกรายละเอียด(PDF)
  • ขอเลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1-2-3 คลิกรายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อ (คนพิการ)ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1-2-3 คลิกรายละเอียด (PDF)
  • ประกาศรายชื่อ (คนพิการ)ผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ  คลิกรายละเอียด (PDF)
  • ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานในโรงงานยาสูบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา คลิกรายละเอียด (PDF)

..เพิ่มเติม..