หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง-จ้างทำรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ขนาดเท่าคนจริง พร้อมติดตั้งที่สำนักงานยาสูบเชียงราย จำนวน 1 ชุด สำนักงานยาสูบแพร่ จำนวน 1 ชุด สำนักงานยาสูบสุโขทัย จำนวน...

ราคากลาง-จ้างทำรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ขนาดเท่าคนจริง พร้อมติดตั้งที่สำนักงานยาสูบเชียงราย จำนวน 1 ชุด สำนักงานยาสูบแพร่ จำนวน 1 ชุด สำนักงานยาสูบสุโขทัย จำนวน 1 ชุด และโรงอบใบยาเด่นชัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..