หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างรู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1-2)

รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1-2)ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..