หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/47/60)

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/47/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..