หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อแผงรองห่อใบยาแบบพลาสติก (Plastic Pallet) จำนวน 1,500 แผง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โกดังสถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย

ประกวดราคาซื้อแผงรองห่อใบยาแบบพลาสติก (Plastic Pallet) จำนวน 1,500 แผง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โกดังสถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาซื้อแผงรองห่อใบยาแบบพลาสติก (Plastic Pallet) จำนวน 1,500 แผง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โกดังสถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปe.06/2560 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2 ชั้น 2)   ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1511 (คุณกรองพร) หรือ โทรสาร 0-2229-1508
ประกาศปe062560
specปe062560
 
 

..เพิ่มเติม..