หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ แสดงความยินดีกับ นายลักษณ์ วจนานวัช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ

ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ แสดงความยินดีกับ นายลักษณ์ วจนานวัช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ

หมวดหมู่ :

พลโทสุรไกร จัตุมาศ  ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ  แสดงความยินดีกับ นายลักษณ์ วจนานวัช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการโรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..