หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6

หมวดหมู่ :

       นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ และพนักงานร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 

กองสื่อสารองค์กร 

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..