หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแผงรองห่อใบยาแบบพลาสติก (Plastic Pallet) จำนวน 1,500 แผง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โกดังสถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแผงรองห่อใบยาแบบพลาสติก (Plastic Pallet) จำนวน 1,500 แผง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โกดังสถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย

หมวดหมู่ :

ร่างแผงรองห่อใบยาแบบพลาสติก
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อแผงรองห่อใบยาแบบพลาสติก (Plastic Pallet) จำนวน 1,500 แผง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โกดังสถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2560 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
 

..เพิ่มเติม..