หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์

ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..