หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ สายคาดซองบุหรี่ แบบไม่มีสีชนิดมีกาวในตัว ขนาด 1.6 มม. x 16,000 ม. จำนวน 15,360 ม้วน...

ประกวดราคาซื้อ สายคาดซองบุหรี่ แบบไม่มีสีชนิดมีกาวในตัว ขนาด 1.6 มม. x 16,000 ม. จำนวน 15,360 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.e.03/22/60]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..