หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)พนักงานยาสูบ จังหวัดหนองคายร่วมกันปลูกต้นไม้ใน โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งเเวดล้อม

พนักงานยาสูบ จังหวัดหนองคายร่วมกันปลูกต้นไม้ใน โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งเเวดล้อม

พนักงานยาสูบ  จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ พนักงานเทศบาลตำบลเวียงคุก ชาวไร่ในสังกัด อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งเเวดล้อม จำนวน 300 ต้น  เมื่อวันที่  20 มิถุนายน   2560

 

..เพิ่มเติม..