หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดความกว้าง 650 มม. จำนวน 525,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/38/60)

ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดความกว้าง 650 มม. จำนวน 525,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/38/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..