หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง - จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/47/60)

ร่าง – จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/47/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..