หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลอำลาสนามฟุตบอลรยส.คู่ที่ 4

บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลอำลาสนามฟุตบอลรยส.คู่ที่ 4

หมวดหมู่ :

      บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลนัดอำลาสนามระหว่างทีมฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา/สำนักการพิมพ์

กับทีมฝ่ายบริการกลาง/ฝ่ายการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ผลการแข่งขันทีมฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา/สำนักการพิมพ์ชนะ 4-0

 

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

 

..เพิ่มเติม..