หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280...

ประกวดราคาซื้อ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 909,568,000 ชิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/18/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..